• organisatie

FysioGym de Folgeren is een gespecialiseerd medisch trainingscentrum waar u terecht kan voor onder andere fysiotherapie en onder medische begeleiding kunt fitnessen. Er wordt gewerkt met professionele test- en trainingsapparaten. De apparaten werken op luchtweerstand. Met een chipcard wordt het op u afgestemde programma ingesteld.

De praktijkhouder, de heer Jelle Venema is sinds 1998 in loondienst van de huidige praktijk en hield zich toendertijd met name bezig met begeleiden van trainingsgroepen. Binnen een jaar tijd is dit uitgebreid met fysiotherapie. In 1999 is de heer Venema eigenaar geworden van de praktijk.

In 2001 heeft een manueel therapeut zich op eigen praktijkbasis in de praktijk gevestigd. Deze is per 1-1-07 niet meer aanwezig daar hij zich in een eigen praktijkruimte heeft gevestigd.

  • fitheids-circuittraining
  • medische training
  • (sport-) revalidatie training
  • medische trainingstherapie
    (op verwijzing van huisarts, specialist)
  • sport (medische) advisering

Jelle Venema
• Algemeen fysiotherapeut
• Medische Fitness
• Medical taping
• Triggerpoint